“Deleting” (present) in Turkish

In Turkish, “Deleting” (the verb) is written as:

(I) Siliyorum

(You) Siliyorsun

(You, formal) Siliyorsunuz

(You, plural) Siliyorsunuz

(He, She, It) Siliyor

(We) Siliyoruz

(They) Siliyorlar

Listen to these words pronounced (audio)

 

Examples in sentences or statements

 

“I am deleting spam emails from my inbox.”

Gelen kutumdan spam e-postaları siliyorum.

 

“What are you deleting from your computer?”

Bilgisayarından ne siliyorsun?

 

“Why are you deleting that video?”

O videoyu neden siliyorsun?

 

“Are you two deleting those files to save up some space in your computers?”

Siz ikiniz bilgisayarlarınızda yer açmak için mi o belgeleri siliyorsunuz?

 

“He is deleting the irrelevant sections from the report before submitting it.”

Teslim etmeden önce rapordaki alakasız kısımları siliyor.

 

“She is deleting old photos and videos from her phone to free up some space.”

Yer açmak için telefonundan eski fotoğraf ve videoları siliyor.

 

“We are deleting unused applications from our phones.”

Telefonlarımızdan kullanmadığımız uygulamaları siliyoruz.

 

“They are deleting inactive user accounts from the website.”

Web sitesindeki aktif olmayan kullanıcı hesaplarını siliyorlar.

 

 

Comments are closed.