“Wheel”, “Wheels”, “Wheeling”, “Wheeled” (verbs) in Lebanese Arabic

In Lebanese Arabic, “Wheel” (the verb) is written using the Latin script as:

(m) kroj

(f) kreji

Using the Arabic script, it is written as:

كروج (m)

 كرجي (f)

In Lebanese Arabic, “Wheels” (the verb) is written using the Latin script as:

(m) Yikroj

(f) Tekroj

Using the Arabic script, it is written as:

يكرج (m)

 تكرج (f)

In Lebanese Arabic, “Wheeling” (the verb) is written using the Latin script as:

(m) 3ambyikroj

(f) 3ambtekroj

Using the Arabic script, it is written as:

عمبيكرج (m)

 عمبتكرج (f)

In Lebanese Arabic, “Wheeled” (the verb) is written using the Latin script as:

(m) Karaj

(f) Karajit

Using the Arabic script, it is written as:

كرج (m)

كرجت (f)

Listen to these words pronounced (audio)


 

Examples in sentences or statements

 
“I’m going to wheel the luggage for a bit.”

Rah 2ekroj shantet 2al safer lasefir shway.

.رح اكرج شنطت لسفر شواي

 
“You can wheel this luggage.”

(m) Fik tekroj hal shantet 2al safar.

(f) Fike tekreje hal shantet 2al safar.

.فيك تكرج هالشنطة السفر (m)

.فيكي تكرجي هالشنطة السفر (f)

 
“I’m going to wheel the luggage.”

Rah 2ekroj shantet 2al safar.

.رح اكرج شنطت السفر

 
“Can you wheel the wheelbarrow to the back yard?”

(m) Fik tekroj 2al 3arabiye 3al behat 2al khalfiye?

(f) Fike tekerje 2al 3arabiye 3al behat 2al khalfiye?

 فيك تكرج العربية عالباحة الخلفية؟ (m)

 فيكي تكرجي العربية عالباحة الخلفية؟ (f)

 
“Where do you want me to wheel it to?”

(m) Wen badak yene 2ekerjo?

(f) Wen badik yene 2ekerjha?

وين بدك ياني اكرجو؟ (m)

وين بديك ياني اكرجها؟ (f)

 

Comments are closed.