“Work” (future) in Turkish

In Turkish, “Work” (the verb, in the future tense) is written as:

(I) Çalışacağım

(You) Çalışacaksın

(You, formal) Çalışacaksınız

(You, plural) Çalışacaksınız

(He, She, It) Çalışacak

(We) Çalışacağız

(They) Çalışacaklar

Listen to these words pronounced (audio)


 

Examples in sentences or statements

 
I’m going to work on the project now.

Şimdi proje üzerinde çalışacağım.

 
I will work late tomorrow.

Yarın geç saatlere kadar çalışacağım.

 
Do you work tomorrow?

Yarın çalışacak mısın?

 
When are you two going to work on your homework?

Siz ikiniz ne zaman ödevinizi yapacaksınız?

 
He’s going to work more on his essay tomorrow morning.

Yarın sabah denemesi üzerinde daha fazla çalışacak.

 
She’ll work until she’s done writing the article.

Makaleyi yazmayı bitirene kadar çalışacak.

 
She’s not going to work on it tomorrow.

Yarın onun üzerinde çalışmayacak.

 
We’ll work hard to meet the deadline.

Teslim tarihine yetiştirmek için çok çalışacağız. 

 
Will they work late tomorrow?

Yarın geç saate kadar çalışacaklar mı? 

 
They’re going to work on the project tomorrow.

Proje üstünde yarın çalışacaklar.
 

In other Mediterranean languages and dialects

“Work” (future) in Lebanese Arabic

“Work” (future) in Tunisian Arabic
 

Comments are closed.